ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

     

  เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์      

 

                                                              ** ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป**

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  6 ตุลาคม พ.ศ. 2564