ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

     

  เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

      ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไป

 

                                                              ** ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป**

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  18  สิงหาคม พ.ศ. 2564