ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย จำนวน 9 รายการ รวมทั้งสิ้น 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567