ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย จำนวน 31 รายการ รวมทั้งสิ้น 40 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

                                                                             ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2567