Screenshot 298                         

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 จัดโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา “ปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา ของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3” ภายใต้ตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

****************************

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายสัตวแพทย์ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา “ปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา ของบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต 3” ภายใต้ตัวชี้วัดการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า กรมอุทยานแห่งชาติ และวัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 โดยก่อประโยชน์ให้แก่บุคลากร ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์โสภา สมโณ ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และหัวหน้าขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า กรมอุทยานแห่งชาติ เป็นวิทยากรในครั้งนี้


#ครอบครัวปศุสัตว์  ทำด้วยใจ❤️  ทำให้ไว🏃  ทำได้จริง👍