IMG 5707

                            "การเสวนาเครือข่ายการเลี้ยงหมูหลุม​ ( รวมพลคนเลี้ยงหมูหลุมครั้งที่ 2 )​"
      วันที่ 28 ก.พ.63 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์เอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ​ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ​ อาคารอทิตยาทร​ คณะ​เกษตรศาสตร์​และเทคโนโลยี​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน​ วิทยาเขตสุรินทร์​ จ.สุรินทร์  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ พบปะเชื่อมโยง​ เครือข่ายการเลี้ยงหมูหลุมในประเทศ​ หาแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงหมูหลุมเพื่อยกระดับให้มีคุณภาพและมีการยอมรับจากผู้บริโภค​  และชมนิทรรศการ​ ชิมผลิต​ภัณฑ์จากหมูหลุม​ พร้อมเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกร​ โดยผู้เข้าร่วมการเสวนาประกอบด้วย​ เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหลุมจากทุกภาค เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน​ปศุสัตว์​เขต​ทั้ง 9 เขต และสำนักงานปศุสัตว์​จังหวัด​ 14​ จังหวัด​ จำนวน 150 คน