ปศุสัตว์เขต 3 เยี่ยมชมการดำเนินงาน "สิทธิโชคฟาร์ม"

ฟาร์มวัวนมขนาดใหญ่ในพื้นที่ อำเภอหนองบุนมาก จังหวัดนครราชสีมา

IMG 2294

               

sitichrok dairy1