สถิติการให้บริการตามภาระกิจของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ประจำปี 2566 รอบที่ 1