IMG 1313                         

   วันที่​ 8​ ตุลาคม​ 2564​  ดร.เฉลิมชัย​ ศรีอ่อน​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​  ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีการประชุมรับทราบการรายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการลุ่มน้ำมูล ลำน้ำชี การเตรียมการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในการนี้ นายวชิระ เสือบัว ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีกิจกรรมการสนับสนุนเตรียมพร้อมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาดได้แก่หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน​ จำนวน 5,000 กก.​ อาหารผสมครบส่วน (TMR​) จำนวน 2,000 กก.​ เเร่ธาตุก้อน จำนวน 200 ก้อน และถุงยังชีพสัตว์ จำนวน 50 ถุง​ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย ณ​ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เดินทางมามอบปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แพะ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 3 ล้านบาท สำหรับจัดซื้อเครื่องจักรกล วัสดุอุปกรณ์ พันธุ์แพะ รวมทั้งด้านการฝึกอบรม​ พร้อมสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยพิบัติ ประกอบด้วย​ หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน​ จำนวน 5,000 กก.​ อาหารผสมครบส่วน (TMR​) จำนวน 2,000 กก.​ เเร่ธาตุก้อน จำนวน 200 ก้อน และถุงยังชีพสัตว์ จำนวน 50 ถุง​ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย ณ กลุ่มแปลงใหญ่แพะ หมู่ 7 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ