ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวิทยาศาสตร์เวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รวมทั้งสิ้น 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                                     

                                                    ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564