ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการใบมีดโกนชนิดคม 2 ด้าม 3,500 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก

                                     

                                                    ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563