IMG 4913                         

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายเอกภพ​ ทองสวัสดิ์วงศ์​ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโค ครั้งที่ 1/2564​ ของสหกรณ์โคนมปากช่อง​ จำกัด ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา, ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา, ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง, กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​ กรมปศุสัตว์ และ ธกส.​สาขาปากช่อง​  เพื่อประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานและลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกในโครงการ และตรวจเยี่ยม​ Key​ Farm