ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

      เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562