ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

      เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562