เกษตรกรที่ได้รับสถานะ

“มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์รอบแรก (ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)” จากการตรวจสอบจากเว็บไซต์ http://chkregislives.dld.go.th/regislives/
และได้ดำเนินการยืนยันบัญชีที่จะใช้รับเงิน ในเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร https://agri.baac.or.th เรียบร้อยแล้ว

🔸ขั้นตอนต่อไป ให้ทำการตรวจสอบ สถานะผลการโอนเงิน จาก https://agri.baac.or.th/tracking ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
(ผู้ที่จะได้รับการโอนเงิน จะต้องได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงการคลังอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับโครงการเยียวยาอื่นๆ เช่น เราไม่ทิ้งกัน ประกันสังคม เป็นต้น)🔸สำหรับท่านที่ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลหลังจากวันที่ 30 เม.ย.2563 ให้ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร หลังจากวันที่ 15 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป จากเว็บไซต์ http://chkregislives.dld.go.th/regislive

baac