องค์ความรู้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ได้นำองค์ความรู้มาเผยแพร่ ในปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

  • คณะกรรมการจัดการความรู้ปศุสัตว์เขต 3 ได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผน เสนอแนวทาง ในการดำเนินงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยมติที่ประชุมได้ให้แต่ละส่วน/ฝ่าย นำเสนอองค์ความรู้หน่วยงานละ 1 เรื่อง โดยกำหนดให้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KM Forum" ของหน่วยงาน ประจำปี 2560 และให้แต่ละส่วน/ฝ่ายเข้าร่วมนำเสนอองค์ความรู้ในลักษณะเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดนิทรรศการ
  • (แบบฟอร์ม 1) การระบุความรู้จาก Work Flow Process
  • --> การจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ปี 2560
  • --> การอนุญาตให้ตั้งและให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
  • --> สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
  • รายงานการ Capture องค์ความรู้ และรายงานการสร้างบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3
  • --> การจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ปี 2560
  • --> การอนุญาตให้ตั้งและให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
  • --> สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
  • สูจิบัตร และภาพกิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "RG03-KM FORUM 2017" ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ประจำปี 2560 โดยจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 3

 

newhard.jpg

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

139898
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
151
126
151
138979
1791
3467
139898

หมายเลขไอพีของคุณ : 103.55.140.126
2019-06-16 22:22